پدرام صادقی

آقای پدرام صادقی فارق‌التحصیل و مدرس رشته حسابداری با بیش از 12 سال سابقه اجرائی در سمت‌های ریاست حسابداری، مدیر حسابداری، مدیریت مالی و … هستند. کتاب‌های صفر تا صد حسابداری و نکات کلیدی مصاحبه شغلی توسط ایشان تحریر و به چاپ رسیده است. همچنین آقای پدرام صادقی عضو انجام حسابداری ایران می‌باشند.
نکات مهم در قانون کار که یک حسابدار باید بداند
نکات مهم در قانون کار که یک حسابدار باید بداند!
قانون کار چیست؟ قانون کار یک سری قوانین و مقررات است که برای حفظ حقوق و شرایط کارکنان در یک کشور تدوین...
مشاهده دوره