وبینار ها

اظهارنامه مالیات عملکرد مشاغل و تبصره ماده 100
وبینار آموزشی اظهارنامه مالیات عملکرد مشاغل و تبصره ماده 100
اظهارنامه اشخاص حقیقی چیست؟ اظهارنامه اشخاص حقیقی در واقع یک فرم رسمی است که برای ارائه اطلاعات شخصی،...
مشاهده دوره
-جدید-ایوند-1
نکات کاربردی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟ قانون پایانه های فروشگاهی، در راستای تعیین تکلیف وظایف مالیاتی افراد...
مشاهده دوره
-جدید-ایوند
نکات عملیاتی سرویس سامانه مودیان در نرم افزار حسابداری محک
سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی چیست؟ سامانه مودیان به عنوان یک سیستم مدیریت فروش در فروشگاه‌ها و...
مشاهده دوره
2
هشتمین دوره مقدماتی آموزش کاربردی نرم افزار حسابداری محک
با توجه به مشکل پیش آمده در جلسه اول وبینار از طرف پلتفرم ایوند عدم برگزاری این جلسه نیم ساعت به زمان...
مشاهده دوره
وبسنار بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک 19 فروردین 1402
وبینار بستن سال مالی نرم افزار حسابداری محک
بستن سال مالی چیست؟ بستن حساب‌های مالی در پایان سال به معنای صفر کردن موجودی مانده کلیه حساب‌ها است....
مشاهده دوره