افزونه‌های نرم افزار حسابداری محک

افزونه اتوماسیون تعمیرات و خدمات محک
آموزش افزونه اتوماسیون خدمات و تعمیرات
لطفاً توجه داشته باشید این دوره رایگان بوده و ویدئوهای آن به زودی آماده و در همین بخش قرار خواهد گرفت....
مشاهده دوره
افزونه سامانه فروش محک
آموزش افزونه سامانه فروش
آموزش 0 تا 100 و تخصصی سامانه فروش محک دوستان عزیز شما با اشتراک محک آکادمی می‌توانید به دوره صفر تا...
مشاهده دوره
افزونه کلاینت شبکه محک
آموزش افزونه کلاینت شبکه
لطفاً توجه داشته باشید این دوره رایگان بوده و ویدئوهای آن به زودی آماده و در همین بخش قرار خواهد گرفت....
مشاهده دوره
افزونه شرکت مازاد محک
آموزش افزونه چند شرکتی
لطفاً توجه داشته باشید این دوره رایگان بوده و ویدئوهای آن به زودی آماده و در همین بخش قرار خواهد گرفت....
مشاهده دوره
افزونه چاپ و تولید بارکد محک
آموزش افزونه چاپ و تولید بارکد
با توجه به تعداد و تنوع زیاد کالاهای موجود در فروشگاه‌ها، وجود یک سیستم یکپارچه برای کنترل ورودی‌ها و...
مشاهده دوره
افزونه سفارش گیر همراه محک
آموزش افزونه سفارش گیر همراه
لطفاً توجه داشته باشید این دوره رایگان بوده و ویدئوهای آن به زودی آماده و در همین بخش قرار خواهد گرفت....
مشاهده دوره
افزونه پیامک رسان محک
آموزش افزونه پیامک رسان
لطفاً توجه داشته باشید این دوره رایگان بوده و ویدئوهای آن به زودی آماده و در همین بخش قرار خواهد گرفت....
مشاهده دوره
افزونه کالرآیدی محک
آموزش افزونه کالرآیدی
لطفاً توجه داشته باشید این دوره رایگان بوده و ویدئوهای آن به زودی آماده و در همین بخش قرار خواهد گرفت....
مشاهده دوره
افزونه سیستم پروژه‌های محک
آموزش افزونه سیستم پروژه ها
لطفاً توجه داشته باشید این دوره رایگان بوده و ویدئوهای آن به زودی آماده و در همین بخش قرار خواهد گرفت....
مشاهده دوره
حقوق و دستمزد
آموزش افزونه حقوق و دستمزد
آموزش 0 تا 100 و تخصصی حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری محک دوستان عزیز شما با اشتراک محک آکادمی می‌توانید...
مشاهده دوره
افزونه دارایی ثابت محک
آموزش افزونه دارایی ثابت
لطفاً توجه داشته باشید این دوره رایگان بوده و ویدئوهای آن به زودی آماده و در همین بخش قرار خواهد گرفت....
مشاهده دوره
افزونه بایگانی اسناد و دبیرخانه محک
آموزش افزونه بایگانی اسناد و دبیرخانه
لطفاً توجه داشته باشید این دوره رایگان بوده و ویدئوهای آن به زودی آماده و در همین بخش قرار خواهد گرفت....
مشاهده دوره