دکتر ابوالفضل امینیان

دکتر ابوالفضل امینیان دانش‌آموخته دکترای حسابداری از دانشگاه تهران بوده و در رزومه ایشان سابقه هیات علمی، کارشناس رسمی دادگستری و داور مجلات داخلی و کنفرانس‌های بین‌المللی حوزه جنوب شرق اروپا دیده می‌شود. دکتر امینیان دارای 8 جلد کتاب تالیفی و مترجم یک کتاب حسابداری مدیریت هستند.
دوره قانون دائمی ارزش افزوده دکتر امینیان
آموزش قانون دائمی ارزش افزوده
ارزش افزوده یا VALUE ADDED چیست؟ ارزش افزوده یا VALUE ADDED در قانون تجارت ایران، تعریف مشخصی دارد. طبق...
مشاهده دوره