فرم نظرسنجی وبینار آموزش جامع انبارداری

نظرسنجی

امیدواریم توانسته باشیم در وبینار رایگان مفاهیم پایه حسابداری به تمام ابهامات و سوالاتون جواب داده باشیم. اما برای اینکه بتوانیم این تجربه را  در این رویداد به رویداد بهتر کنیم، به نظر شما نیازمندیم.

برای دریافت فایل ارائه شده در وبینار در نظرسنجی زیر شرکت کنید.

پس از تکمیل فرم نظرسنجی امکان دانلود فایل برای شما فعال میشود و همچنین ایمیل می شود.