فرم نظرسنجی وبینار آموزش جامع انبارداری

نظرسنجی

امیدواریم توانسته باشیم در وبینار رایگان آموزش جامع انبارداری به تمام ابهامات و سوالاتون جواب داده باشیم. اما برای اینکه بتوانیم این تجربه را  در این رویداد به رویداد بهتر کنیم، به نظر شما نیازمندیم.

برای دریافت فایل ارائه شده در وبینار و نمونه فرم‌ها در نظرسنجی زیر شرکت کنید.

پس از تکمیل فرم نظرسنجی امکان دانلود فایل برای شما فعال میشود و همچنین ایمیل می شود.