امید یاهو

-یاهو
تکنیک های آموزش دادرسی مالیاتی در دیوان عدالت اداری
دادرسی مالیاتی چیست؟ یکی از مهم‌ترین وظایف دیوان عدالت اداری، نظارت عالی قضایی بر آرای صادر شده از مراجع...
مشاهده دوره