سیدعلی سرحدی

سرحدی
ویدئو آموزشی درباره بایدها و نبایدهای حسابرسی مالیاتی
حسابرسی مالیاتی چیست و چگونه انجام می‌شود؟ حسابرسی مالیاتی به معنای بررسی صحت و سقم حسابداری مالیاتی...
مشاهده دوره