احسان سعادتی

دانشجوی دکتری و عضو انجمن حسابداری خبره ایران و اروپا
 شده
وبینار حسابداری شرکت‌های خدماتی
آیا به دنبال شناخت عمیق‌تری درباره حسابداری در شرکت‌های خدماتی هستید؟  در این وبینار،ما...
مشاهده دوره
-مفاهیم-پایه-حسابداری
دوره آموزش مفاهیم پایه حسابداری
در این وبینار، ما به بررسی مفاهیم پایه و کاربردی حسابداری می‌پردازیم و چگونگی اعمال آنها در شرایط واقعی...
مشاهده دوره
 یافته مفاهیم حسابداری
وبینار آموزش مفاهیم پایه حسابداری
در این وبینار، ما به بررسی مفاهیم پایه و کاربردی حسابداری می‌پردازیم و چگونگی اعمال آنها در شرایط واقعی...
مشاهده دوره