راضیه رهنورد

صفر تا صد صورت معاملات فصلی، مراحل تنظیم و تهیه آن
آموزش صفر تا صد صورت معاملات فصلی، مراحل تنظیم و تهیه آن
معاملات فصلی چیست؟ به‌تمامی خرید و فروش‌هایی که مؤدی ( حقیقی و حقوقی ) در مدت‌زمان معین انجام می‌دهد،...
مشاهده دوره