دکتر محمدرضا نصرالهی

🎓 مشاور حقوقی بیش از 100 کسب‌وکار مطرح کشور و مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تهران
دوره اصول تنظیم قراردادها با رویکرد قراداد مشارکت
اصول تنظیم قراردادها با رویکرد قرارداد مشارکت
یکی از مهم‌ترین نیازهای حقوقی یک کسب و کار یا واحد تجاری، انتعقاد قراردادهای مختلف با شرکاء، پرسنل، مشتریان،...
مشاهده دوره
final-012
وبینار و دوره حضوری اصول تنظیم قراردادها با رویکرد قرارداد مشارکت
توضیحات یکی از مهم‌ترین نیازهای حقوقی یک کسب و کار یا واحد تجاری، انتعقاد قراردادهای مختلف با شرکاء،...
مشاهده دوره