اشکان هراتی

رییس اداره اجرایی تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی
تبیین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
تبیین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
پایانه فروشگاهی چیست ؟ به نرم افزار یا سخت افزاری که همزمان 3 قابلیت زیر را داشته باشد، پایانه فروشگاهی...
مشاهده دوره