علی حقیقی

-جدید-ایوند
نکات عملیاتی سرویس سامانه مودیان در نرم افزار حسابداری محک
سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی چیست؟ سامانه مودیان به عنوان یک سیستم مدیریت فروش در فروشگاه‌ها و...
مشاهده دوره
-دوره-و-وبینار-1
دوره بستن سال مالی نرم افزار حسابداری محک
بستن سال مالی چیست؟ بستن حساب‌های مالی در پایان سال به معنای صفر کردن موجودی مانده کلیه حساب‌ها است....
مشاهده دوره
2
هشتمین دوره مقدماتی آموزش کاربردی نرم افزار حسابداری محک
با توجه به مشکل پیش آمده در جلسه اول وبینار از طرف پلتفرم ایوند عدم برگزاری این جلسه نیم ساعت به زمان...
مشاهده دوره
وبسنار بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک 19 فروردین 1402
وبینار بستن سال مالی نرم افزار حسابداری محک
بستن سال مالی چیست؟ بستن حساب‌های مالی در پایان سال به معنای صفر کردن موجودی مانده کلیه حساب‌ها است....
مشاهده دوره
دوره صفر تا صد حقوق و دستمزد
دوره صفر تا صد حقوق و دستمزد
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در حسابداری به چه صورت است؟ یکی از مهمترین و البته حساس ترین بخش هایی که در...
مشاهده دوره
دوره تکمیلی آموزش کاربردی نرم افزار حسابداری محک
دوره تکمیلی آموزش کاربردی نرم افزار حسابداری محک
نرم افزار حسابداری محک، طعم جدیدی از حسابداری گروه نرم افزاری محک توانسته است، نرم افزار حسابداری خود...
مشاهده دوره
آموزش صفر تا صد تولید در نرم افزار حسابداری محک
آموزش صفر تا صد تولید در نرم افزار حسابداری محک
نرم افزار حسابداری محک، طعم جدیدی از حسابداری گروه نرم افزاری محک توانسته است، نرم افزار حسابداری خود...
مشاهده دوره
دوره مقدماتی آموزش کاربردی نرم افزار حسابداری محک
دوره مقدماتی آموزش کاربردی نرم افزار حسابداری محک
نرم افزار حسابداری محک، طعم جدیدی از حسابداری گروه نرم افزاری محک توانسته است، نرم افزار حسابداری خود...
مشاهده دوره