علی حقیقی

 اتمام شده0
دهمین وبینار مقدماتی آموزش کاربردی نرم افزار حسابداری محک
گروه نرم افزاری محک توانسته است، نرم افزار حسابداری خود را در عین سادگی، دقیق، کارآمد و زیبا طراحی کند....
مشاهده دوره
 شده
آموزش کار با سامانه مودیان در نرم افزار حسابداری محک
همین طور که میدانید بر اساس قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی باید...
مشاهده دوره
 یافته بستن سال مالی
ششمین وبینار بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک
بستن سال مالی یکی از مهم ترین دوره های مالی است که انجام این امر باعث میشه که یک صورت کلی از حساب‌های...
مشاهده دوره
 یافته بستن سال مالی
پنجمین وبینار بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک
بستن سال مالی یکی از مهم ترین دوره های مالی است که انجام این امر باعث میشه که یک صورت کلی از حساب‌های...
مشاهده دوره
 یافته
چهارمین وبینار تکمیلی آموزش کاربردی نرم افزار حسابداری محک
گروه نرم افزاری محک توانسته است، نرم افزار حسابداری خود را در عین سادگی، دقیق، کارآمد و زیبا طراحی کند....
مشاهده دوره
 دوره آموزش نرم افزار پایان یافتهچ
نهمین وبینار مقدماتی آموزش کاربردی نرم افزار حسابداری محک
گروه نرم افزاری محک توانسته است، نرم افزار حسابداری خود را در عین سادگی، دقیق، کارآمد و زیبا طراحی کند....
مشاهده دوره
دوره آموزش سامانه فروش محک
دوره آموزش جامع سامانه فروش محک
چند کلام درباره سامانه فروش محک اگر صاحب رستوران یا هایپرمارکت هستید و از سامانه فروش محک استفاده می‌کنید،...
مشاهده دوره
دوره سامانه فروش محک برگزار شد
وبینار آموزش افزونه سامانه فروش محک
چند کلام درباره سامانه فروش محک اگر صاحب رستوران یا هایپرمارکت هستید و از سامانه فروش محک استفاده می‌کنید،...
مشاهده دوره
نکات عملیاتی سامانه مودیان محک
دوره نکات عملیاتی سامانه مودیان در نرم افزار حسابداری محک
سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی چیست؟ سامانه مودیان به عنوان یک سیستم مدیریت فروش در فروشگاه‌ها و...
مشاهده دوره
نکات عملیاتی سامانه مودیان در نرم افزار محک
وبینار نکات عملیاتی سرویس سامانه مودیان در نرم افزار حسابداری محک
سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی چیست؟ سامانه مودیان به عنوان یک سیستم مدیریت فروش در فروشگاه‌ها و...
مشاهده دوره