امیر قاسمی

موسس گروه پیمانکاری ام.دبلیو.ام
1
دوره آموزش جامع انبارداری
چه صاحب یک کسب و کار خرد و خانگی باشید،چه صاحب یک هلدینگ بین المللی و بیزنس کلان بدون شک بخش مهمی از...
مشاهده دوره
 یافته انبارداری
وبینار دوره آموزش جامع انبارداری
چه صاحب یک کسب و کار خرد و خانگی باشید،چه صاحب یک هلدینگ بین المللی و بیزنس کلان بدون شک بخش مهمی از...
مشاهده دوره