مهدی غریب

طراح اولین اظهارنامه الکترونیکی در کشور
تکالیف لازم مودیان در راستای قانون پایانه های فروشگاهی
تکالیف لازم مودیان در راستای اجرای قانون پایانه فروشگاهی
یکی از چالش هایی که در سالیان اخیر صاحبان مشاغل با آن درگیر بودند، مالیات دستگاه کارتخوان و...
مشاهده دوره
تکالیف لازم مودیان برگزارشده
وبینار رایگان تکالیف لازم مودیان در راستای اجرای قانون پایانه فروشگاهی
یکی از چالش هایی که در سالیان اخیر صاحبان مشاغل با آن درگیر بودند، مالیات دستگاه کارتخوان و...
مشاهده دوره
آموزش جامع سامانه مودیان آپدیت مرداد 1402
آموزش جامع سامانه مودیان - آخرین آپدیت مرداد 1402
قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟ قانون پایانه های فروشگاهی، در راستای تعیین تکلیف وظایف مالیاتی افراد...
مشاهده دوره
دوره آموزش 0 تا 100 اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
دوره آموزش 0 تا 100 اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
منظور از اظهارنامه اشخاص حقوقی چیست؟ اظهارنامه اشخاص حقوقی، یکی از الزامات قانونی شناسایی و ثبت شرکت‌ها...
مشاهده دوره
وبینار آموزش جامع سامانه مودیان برگزار شده
آموزش جامع سامانه مودیان
قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟ قانون پایانه های فروشگاهی، در راستای تعیین تکلیف وظایف مالیاتی افراد...
مشاهده دوره
اظهارنامه اشخاص حقوقی - برگزارشده
وبینار 0 تا 100 اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
منظور از اظهارنامه اشخاص حقوقی چیست؟ اظهارنامه اشخاص حقوقی، یکی از الزامات قانونی شناسایی و ثبت شرکت‌ها...
مشاهده دوره
اظهارنامه اشخاص حقیقی برگزارشده
وبینار آموزشی اظهارنامه مالیات عملکرد مشاغل و تبصره ماده 100
اظهارنامه اشخاص حقیقی چیست؟ اظهارنامه اشخاص حقیقی در واقع یک فرم رسمی است که برای ارائه اطلاعات شخصی،...
مشاهده دوره
قانون پایانه های فروشگاهی برگزار شده
نکات کاربردی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟ قانون پایانه های فروشگاهی، در راستای تعیین تکلیف وظایف مالیاتی افراد...
مشاهده دوره
دوره صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان
صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان
سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی چیست و به چه منظوری ایجاد شده است؟ بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی...
مشاهده دوره