مهدی غریب

طراح اولین اظهارنامه الکترونیکی در کشور
اظهارنامه مالیات عملکرد مشاغل و تبصره ماده 100
وبینار آموزشی اظهارنامه مالیات عملکرد مشاغل و تبصره ماده 100
اظهارنامه اشخاص حقیقی چیست؟ اظهارنامه اشخاص حقیقی در واقع یک فرم رسمی است که برای ارائه اطلاعات شخصی،...
مشاهده دوره
-جدید-ایوند-1
نکات کاربردی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟ قانون پایانه های فروشگاهی، در راستای تعیین تکلیف وظایف مالیاتی افراد...
مشاهده دوره
دوره صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان
صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان
سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی چیست و به چه منظوری ایجاد شده است؟ بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی...
مشاهده دوره