احمد غفارزاده

غفارزاده
بررسی و تحلیل تجدید ارزیابی دارایی ها با تاکید بر مقررات مالیاتی و هزینه استهلاک
منظور از تجدید ارزیابی دایی‌ها چیست؟ طبق قانون همه سازمان‌ها، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها باید بصورت...
مشاهده دوره
-زاده
آموزش قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ تعریف قانون از مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات...
مشاهده دوره