پرداخت کاربری

حتما یک درگاه پرداخت باید تنظیم شود قبل از اینکه پرداخت های شما پردازش شوند.

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری سالیانه را انتخاب کردید

اشتراک ماهیانه دسترسی به تمامی دوره های محک آکادمی

هم اکنون هزینه عضویت $3,000,000.00 است.

Membership expires after 1 سال.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید

آدرس صورت حساب


اطلاعات پرداخت ما پذیرفتیم Visa, Mastercard, American Express, و Discover

/

حتما یک درگاه پرداخت باید تنظیم شود قبل از اینکه پرداخت های شما پردازش شوند.