پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری سالیانه را انتخاب کردید

اشتراک ماهیانه دسترسی به تمامی دوره های محک آکادمی

هم اکنون هزینه عضویت $30,000,000.00 است.

Membership expires after 1 سال.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید

آدرس صورت حساب


اطلاعات پرداخت ما پذیرفتیم Visa, Mastercard, American Express, و Discover

/

حتما یک درگاه پرداخت باید تنظیم شود قبل از اینکه پرداخت های شما پردازش شوند.